Het boek "Liefde in de tropenjaren" ligt nu in de boekenhandel

Algemene voorwaarden

Algemeen

Lovers with kids is een onderdeel van Het Perspectief, commanditaire vennootschap opgericht naar Belgisch recht, met zetel te de Pierponstraat 14, 3540 Herk-de-Stad, en ingeschreven in de Kruispuntbank van ondernemingen onder het nummer 0681502204. (hierna  Lovers with kids).

E-mailadres: team@loverswithkids.com

Persoonsgegevens

Door het aangaan van een overeenkomst met de opdrachtnemer/verkoper wordt aan opdrachtnemer/verkoper toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden en zullen door opdrachtnemer uitsluitend gebruikt worden voor eigen activiteiten.

 

Prijzen

De prijzen van artikelen zijn zoals aangeduid op de website. De prijzen waaraan Lovers with kids artikelen aanbiedt, kunnen steeds wijzigen. Voor een bestelling via de website geldt steeds de prijs die van toepassing is op het moment van de bestelling. Kennelijke fouten, manipulaties of vergissingen (zoals evidente onjuistheden) kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Lovers with kids worden rechtgezet.

Online diensten

1 De toegang tot het gebruikersaccount en de inhoud van de online Diensten mogen niet gedeeld worden met derden.

2 Bij een vermoeden tot delen van de accountgegevens aan derden, zal de toegang tot de account voor onbepaalde tijd geblokkeerd worden, zonder dat Lovers with kids aan de klant enige vergoeding of betaling verschuldigd is.

3 Wanneer de klant zou handelen in strijd met deze Algemene Voorwaarden of op een andere manier onrechtmatig handelt of schade toebrengt aan Lovers with kids, dan is Lovers with kids gerechtigd de toegang tot het account te ontzeggen, zonder dat zij hiervoor enige schadevergoeding verschuldigd is.

4 De Dienstverlener zal steeds per aangekochte Dienst afzonderlijk meedelen hoe lang de aangekochte online Dienst ter beschikking is van de klant.

Klachten

Indien de klant ontevreden is over de dienstverlening door Lovers with kids en/of een klacht heeft over de behandeling en/of begeleiding moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen 8 kalenderdagen nadat de Dienst werd geleverd, schriftelijk gemeld worden aan Lovers with kids. Het uiten van een klacht de klant ontslaat hem op zichzelf niet van zijn/haar betalingsverplichting.

Verzend & retour beleid

Verzending

Levering- en verzendkosten
Artikelen worden op kosten van de koper verzonden naar het door de koper aangegeven adres in België of Europa. De door de koper te betalen verzendkosten worden duidelijk aangegeven vooraleer de koper de bestelling definitief plaatst. Bij bestelling van digitale content (e-books, online cursus…) worden geen verzendkosten aangerekend. Bij verlies door postlevering, zal het product éénmalig opnieuw verzonden worden op kosten van Lovers with kids. 

TErugbetaling

Op grond van Boek VI Marktpraktijken & Consumentenbescherming van het Wetboek Economisch Recht heeft de koper vanaf de dag na de levering gedurende 14 kalenderdagen het recht om af te zien van zijn aankoop. De koper kan dit recht uitoefenen door de goederen, voorzien van de factuur te mailen naar team@loverswithkids.com en , terug te zenden naar Lovers with kids – Retour, de Pierponstraat 14, 3540 Herk-de-Stad, België. Op voorwaarde dat de artikelen nog in perfecte staat zijn, zal Lovers with kids de artikelen terugbetalen binnen 30 kalenderdagen na ontvangst van de retour.

In geval van herroeping, worden de transportkosten gedragen door de koper.

Voor digitale content geldt er een gelijkend retourrecht, met uitzondering van e-books en e-mail producten. E-books en e-mail producten kunnen niet retour worden aangeboden. De herroepingsdatum start op de datum dat het digitale product aangekocht is. Binnen de 14 dagen na aankoopdatum, dient de koper een mail te sturen met aankoopbewijs naar team@loverswithkids.com. Bij een betaling in termijnen, worden de reeds afgeronde betalingen terugbetaalt, alsook toekomstige betalingen opgeschort.

Bij herroeping van digitale content wordt de toegang tot de content opgeschort zodra de retouraanvraag ontvangen is.